LABILE BALANSER

 

Labile balanser
Truuk Doyer & Sebastian Makonnen Kjølaas
Published by Uten Tittel Forlag, 2020
Edited by Petter Snare
Design by Ulf Carlsson

ISBN: 978-82-93502-33-3

PRESS RELEASE (Norwegian)

 NRK P2, radio interview

ORDER HERE